Προωθημένο
Offensive memes (διότι ἔτσι μὰς ἀρέσει)
Ἀν τὰ μιμίδια μας σὰς ἐνοχλοῦν, ἀν σὰς φαίνονται ῥατσιστικὰ τότε εἶναι πετυχημένα. :)
  • Δημόσια Ομάδα
  • 30 Δημοσιεύσεις
  • 3 τις φωτογραφίες μου
  • 1 Videos
  • News and Politics
Πρόσφατες ενημερώσεις
και άλλες ιστορίες
Προωθημένο