😡Στρατόπεδα συγκέντρωσης για τους αιχμαλώτους της πλανδημίας στην κομμουνιστική Κίνα.