Προωθημένο
Κατ'αυτόν τον τρόπο συμπεριφέρονται και ενεργούν οι ώριμοι και άξιοι πολίτες μιας οιασδήποτε χώρας.Μηνύουν το κράτος δλδ αυτούς που άρχουν του κράτους σε περίπτωση κακοποίησης ή παραπλάνησης τους...Εμείς μην πω...Ακόμη φορούν μάσκες τα χάπατα!!!Ακόμη δικαιολογούν τα αδικαιολόγητα γιατι δεν έχουν σκοπό να αναλάβουν τη ν ευθύνη των δικών τους πράξεων..Αυτοκτονικοι τουλουχιστουν και ανεύθυνοι.Αυτοι μας πήραν στο λαιμό τους!!!Και αλήθεια λέω.
Κατ'αυτόν τον τρόπο συμπεριφέρονται και ενεργούν οι ώριμοι και άξιοι πολίτες μιας οιασδήποτε χώρας.Μηνύουν το κράτος δλδ αυτούς που άρχουν του κράτους σε περίπτωση κακοποίησης ή παραπλάνησης τους...Εμείς μην πω...Ακόμη φορούν μάσκες τα χάπατα!!!Ακόμη δικαιολογούν τα αδικαιολόγητα γιατι δεν έχουν σκοπό να αναλάβουν τη ν ευθύνη των δικών τους πράξεων..Αυτοκτονικοι τουλουχιστουν και ανεύθυνοι.Αυτοι μας πήραν στο λαιμό τους!!!Και αλήθεια λέω.
Like
6
0 Σχόλια 0 Μοιράστηκε 432 Views
Προωθημένο
Προωθημένο
Προωθημένο