Προσφέρω ιδιαίτερα μαθήματα σε Μαθηματικά και Φυσική, για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου (30,000 Hellasbookcoins) Λυκείου (40,000 Hellasbookcoins).