Καλησπέρα στην Κοινότητα Μπορώ να προσφέρω υπηρεσίες: Επεξεργασίας Βίντεο / Μοντάζ .
Τιμή γνωριμίας και προσφοράς για 10 λεπτά επεξεργασίας βίντεο 5500 hellascoins . έως και 24/03/2021 .