Αστυνομικοί ή τρομοκράτες? Πολίτες ή κότες?.... 200 χρόνια ελευθερίας....
Αυτή είναι η εξέλιξη της Ελληνικής κοινωνίας...
https://www.brighteon.com/e069ff62-2d3c-44f6-b933-07f01ef28118
https://www.brighteon.com/channels/askitis 💥